Dato:

Tlf.(*):

Kunde(*):

E-post(*):

Adresse:

Ref.:

Fabrikat:

Type:

Kjøpsdato:

Serie nr.:

Faktura nr.:

Pakkseddel nr.:

Bakgrunn for retur/angivelse av feil og hendelsesforløp.

NB! «Defekt» er ikke tilstrekkelig feilbeskrivelse.