mar 26

Nye Kuldemedier som erstatning for R404 og R507

Bock har kommet langt i utvikling av kompressorer for CO2   og HC ( R290 og R1270) som kuldemedium

Et alternativ til erstatningskuldemedium for R 404 A  vil være   R 407 F   eller R 452 A

Se på våre nettsider under Nedlastinger / Beregningsprogram /Bock kompressorer

Der finner dere HC semihermetiske kompressorer

Kontakt oss på telefon 2303 9030   for mer opplysninger


Alle produkter kan bestilles via e-post ullstras@online.no eller per telefon 23 03 90 30.