Våre leverandører av CO2-utstyr

Vi leverer kompressorer med det nye miljøvennlige kuldemediet CO2 til blant annet fiskeindustrien. Se våre leverandører av kompressorer, forddampere, oljesystemer, CO2 og montasjeutstyr.

Kompressorer

Fordampere

Oljesystemer

Danfoss CO2

Montasjeutstyr

CO2 Luftkjølte aggregater

Easy Cool